Chính sách bảo mật

Tài liệu này nêu chi tiết thông tin quan trọng liên quan đến việc sử dụng và tiết lộ Dữ liệu người dùng được thu thập trên trang web của chúng tôi.

Trang web này giới hạn rõ ràng và nghiêm ngặt tư cách thành viên và/hoặc đặc quyền xem đối với người lớn từ 18 tuổi trở lên. Tất cả những người không đáp ứng các tiêu chí của nó đều bị nghiêm cấm truy cập hoặc xem nội dung của trang web này. Chúng tôi không cố ý tìm kiếm hoặc thu thập bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu cá nhân nào từ những người chưa đến tuổi trưởng thành.

DỮ LIỆU ĐƯỢC THU THẬP

Người dùng có thể xem video mà không cần đăng ký và không có bất kỳ thông tin nào được thu thập và xử lý.

Cần đăng ký để tải video lên và truy cập các tính năng khác.

Thông tin thu thập là: tên đăng nhập, địa chỉ email, năm sinh.

Cookie: Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể gửi một hoặc nhiều cookie đến máy tính của bạn để nhận dạng duy nhất phiên trình duyệt của bạn. Chúng tôi sử dụng cả cookie phiên và cookie liên tục. Nếu bạn xóa cookie liên tục của mình, một số tính năng của trang web có thể không hoạt động bình thường.

Thông tin tệp nhật ký: Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, máy chủ của chúng tôi sẽ tự động ghi lại một số thông tin nhất định mà trình duyệt web của bạn gửi như địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, URL giới thiệu, loại nền tảng, tên miền và ngày giờ yêu cầu của bạn.

Địa chỉ email: Nếu bạn liên hệ với chúng tôi, chúng tôi có thể lưu giữ hồ sơ về thư từ đó.

CÔNG DỤNG

Bất kỳ video nào bạn gửi cho chúng tôi có thể được phân phối lại qua internet và các kênh truyền thông khác và có thể được xem bởi công chúng.

Chúng tôi không sử dụng địa chỉ email của bạn hoặc thông tin nhận dạng cá nhân khác để gửi thông điệp thương mại hoặc tiếp thị mà không có sự đồng ý của bạn.

Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email của bạn cho các mục đích quản trị phi tiếp thị.

Chúng tôi phân tích thông tin lưu lượng người dùng tổng hợp để giúp hợp lý hóa các hoạt động lưu trữ của chúng tôi và để cải thiện chất lượng trải nghiệm người dùng.

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn (chẳng hạn như tên hoặc địa chỉ email) với các công ty bên thứ ba khác.

BẢO VỆ

Bạn có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu của bạn. Chúng tôi yêu cầu bạn không chia sẻ mật khẩu của mình với bất kỳ ai.